Serveis

Des de Finques Sèquia, oferim una gran varietat de serveis professionals per a
simplificar-te les tasques, els serveis que oferim consisteixen en:

► Constitució i gestió de Comunitat de Propietaris.
► Gestions amb tercers: subministraments, assegurances..
► Assessorament Urbanístic: expropiacions, cessions de finques.
► Representació en gestions davant l’Administració Pública: Ajuntament, Generalitat..
► Reclamacions i recursos davant l’Administració Pública en relació a impostos, sancions i multes com: taxes municipals, IBI, ITP..
► Tramitació de l’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).
► Negociacions amb entitats bancàries i de crèdit.
► Assistència a Juntes de Comunitats.
► Reclamació de danys.
► Reclamació de morosos.

Per a més informació detallada, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972 224 808 i l’atendrem amb la major brevetat possible.

finquessequia