Serveis Immobiliaris

A través de la societat Sferic
sferic

► Venda/Lloguer d’immobles
► Gestió de patrimonis
► Assessorament Financer (Assessorament jurídic i financer)
► Assessorament Tècnic (Enginyeria i Arquitectura)
► Finançament
► Assessors d’Assegurances
► Gestió integral


Per a més informació, dirigir-se a David Majó o bé trucant al 618 219 928.