Obres en una Comunitat

Per a la realització d’obres en els elements comuns dels edificis cal la unanimitat de tots els propietaris. En el cas de supressió de barreres arquitectòniques, n’hi ha prou amb el vot de 3/5 parts dels propietaris que representin 3/5 parts de les quotes.

L’acord sobre obres per crear noves instal·lacions i serveis o millores de la finca no requereix unanimitat. Les pot acordar la junta per majoria de propietaris i quotes. En aquest cas, els que han votat en contra no estan obligats a pagar-les si l’import de les mateixes és superior a una mensualitat de les despeses comunes però no podrà utilitzar les noves instal·lacions o serveis, quan ho vulgui fer, haurà de pagar.

finquessequia