Comunitat de Propietaris

La Comunitat de Propietaris és l’òrgan que regula les relacions entre els propietaris dels habitatges d’un mateix edifici i gestiona les possibles incidències que puguin sorgir.

El seu objectiu és vetllar perquè tots els propietaris compleixin les seves obligacions, les quals es poden resumir en els punts següents:

► Respectar els elements comuns i les instal·lacions generals.
► Mantenir en bon estat el seu pis i les instal·lacions privades.
► Contribuir a les despeses generals (tant ordinàries de conservació com extraordinàries de reparació).

En relació amb l’ús de l’immoble, els propietaris han d’evitar les activitats prohibides en els estatuts i les que siguin danyoses per a la finca, immorals, incòmodes i perilloses.

finquessequia